Kundcenter

Har du servicerelaterade frågor om installation eller funktioner, kontakta oss på epost-adressen service@idlock.no
Skicka epost til ID Lock Service
För kritiska frågor, t.ex. om du står utanför och inte kommer in på grund av ditt ID Lock, har vi jour 24 timmar om dygnet som du når via supporttelefon: Ring tlf. +47 466 20 249