Montering och användning av ID Lock 101

Montering, installation och användning av ID Lock 101 utförs i enlighet med monteringsanvisningarna och användarmanualen som följde med låset vid köptillfället. Manualerna finns även tillgängliga som en nedladdningsbar PDF i den senaste versionen här:
Monteringsanvisning 101-serien
För montering kan du förutom det skriftliga materialet även hitta bra stöd i monteringsfilmen.
Se monteringsfilmen på YouTube

Användningsinstruktioner

För funktionsinställning, vägledning för val av inställningar och tips och tricks för dagligt bruk, ladda ner användarmanualen för ID Lock 101:
Användarmanual 101-serien