Montering och användning av ID Lock 101

Montering, konfiguration och användning av ID Lock 101 måste utföras enligt medföljande Monteringsanvisning och Användarmanual på köptidspunkten. Dokumentationen finns också tilgängliga som nedladdbara PDF i nyaste versioner här:
Monteringsanvisning 101-serien
Till monteringen finns också bra stöd i monteringsfilmen för ID Lock 101.
Se monteringsfilmen på YouTube

Användarmanual

För funktioner, inställningar och tips, var vänlig å ladda ner Användarmanual til ID Lock 101:
Användarmanual 101-serien