Så här ser du om ID Lock 150 passar till din dörr

ID Lock 150 är konstruerad för att monteras på dörrar som tillverkats enligt Svensk Industristandard 817383. Det är den vanligaste dörrkonstruktion som säljs i Skandinavien sedan 1978. Som regel, om du har en ytterdörr tillverkade före 1980, måste du göra en noggrann kontroll för att se om ID Lock är kompatibel med din dörr. Om din dörr är ny, är sannolikheten hög för att den ska vara kompatibel med ID Lock 150.

Tjocklek på dörrbladet:

Dörrbladet är termen som används för själva dörren, den del av dörrstrukturen som är fäst karmen med gångjärn. Dörrbladets tjocklek bör vara mellan 40 och 84 mm. Om dörrbladet är smalare än detta kommer låset inte att passa.

Dörrprofil:

Dörrprofilen måste vara fräst enligt svensk industristandard 817383. Utöver detta måste 90mm av dörrbladet vara utan spår, mönster eller fönster. Till exempel, om det finns några spår i dörrbladet inom 90mm, är det inte möjligt att montera låset på rätt sätt.

Avstand

Mål av ID Lock 150

En översikt över ID Lock 150 mätt finns her.

3.pkt lås:

Det är inte möjligt att montera ett ID Lock på en dörr som har ett 3-punktslås.

Viktigt att kontrollera före montering

  1. För att din ID Lock skall kunna monteras på din dörr måste du borra ett extra hål i dörrbladet.
  2. Vi rekommenderar att du har en alternativ ingång till huset medan du monterar.
  3.  Ha alltid ett 9-volts batteri tillgängligt på utsidan, t.ex. i handskfacket på din bil.
  4. Det första du gör efter att du satt i batterierna är att ange dörrens gångjärnssida. Läs mer om detta på sida 27.
  5.  Skall du använda Z-wave kan detta medföra ökad strömförbrukning

Avstånd mellan slutbleck och låskista

För att ID Lock 150 ska fungera får avståndet mellan låskassan i dörrbladet och låshuset i karmen inte vara mindre än 2 mm och inte större än 5 mm. Den övervägande delen av korrekt monterade ytterdörrar ligger redan inom detta område. Efterjustering och normalt slitage på dörren kan medföra att avståndet mellan karm och dörrblad förändrats över tiden. Innan du börjar installera ID Lock 150, gå igenom följande checklista:

  • Är dörrbladet monterat exakt i lodrät och vågrät position
  • Är avståndet mellan dörrbladet och karmen lika längs hela dörrbladet?
  • Är avståndet mellan slutbleck och låshus mellan 2-5 mm?

Om din dörr inte uppfyller kraven i checklistan kan det fortfarande vara möjligt att justera det. Olika ytterdörrar har olika alternativ för justering efter det att dörren är monterad. Konsultera användarmanualen / bruksanvisningen som följde med dörren eller kontakta aktuell dörrtillverkare för vägledning.