Så här ser du om ID Lock 150 passar till din dörr

ID Lock 150 är konstruerad för att monteras på dörrar som tillverkats enligt Svensk Industristandard 817383. Det är den vanligaste dörrkonstruktion som säljs i Skandinavien sedan 1978. Som regel, om du har en ytterdörr tillverkade före 1980, måste du göra en noggrann kontroll för att se om ID Lock är kompatibel med din dörr. Om din dörr är ny, är sannolikheten hög för att den ska vara kompatibel med ID Lock 150.

Leta efter dessa egenskaper

Dörrbladet

Dörrbladet är den termen som används för själva dörren, den del av konstruktionen som är fastsatt på ena sidan av karmen med gångjärn. I det dagliga språket är det dörrbladet som vi oftast syftar till när vi använder termen ”dörr”.

  • Dörrbladet måste ha två cirkulära hål, en placerad ovanför den andra
  • Hålen ska vara ca. 40 mm i diameter
  • Hålets centrum ska vara ca. 50 mm in från närmaste ytterkant på dörrbladet
  • Dörrbladets tjocklek ska vara mellan 40 och 84 mm. Om dörrbladet är smalare än detta kommer låset inte att passa. Om dörren är tjockare än 84 mm kan låset inte monteras på rätt sätt

Dörrkarmen

Dörrramen är den del av konstruktionen som sitter fast i väggen. På ena sidan av sidan av dörrkarmen är dörrbladet fäst med gångjärn, medan låsningsmekanismen håller dörrbladet stängt i karmen på motsatt sida.

  • Dörrkarmen skall ha en urfräsning med plats för slutstycke
  • Urfräsningen för slutstyckets ändplatta måste vara ca. 200 mm hög och ca. 40 mm bred

Obs! Vissa dörrar har en bredare urfräsning än 40 mm. Om din dörr har det måste ett annat slutstycke än det som följer med i standard sattsen användas. Ta kontakt med vår kundservice om du känner dig osäker.

Avstånd mellan slutbleck och låshus

För att ID Lock 150 ska fungera får avståndet mellan låskassan i dörrbladet och låshuset i karmen inte vara mindre än 2 mm och inte större än 5 mm. Den övervägande delen av korrekt monterade ytterdörrar ligger redan inom detta område. Efterjustering och normalt slitage på dörren kan medföra att avståndet mellan karm och dörrblad förändrats över tiden. Innan du börjar installera ID Lock 150, gå igenom följande checklista:

  • Är dörrbladet monterat exakt i lodrät och vågrät position
  • Är avståndet mellan dörrbladet och karmen lika längs hela dörrbladet?
  • Är avståndet mellan slutbleck och låshus mellan 2-5 mm?

Om din dörr inte uppfyller kraven i checklistan kan det fortfarande vara möjligt att justera det. Olika ytterdörrar har olika alternativ för justering efter det att dörren är monterad. Konsultera användarmanualen / bruksanvisningen som följde med dörren eller kontakta aktuell dörrtillverkare för vägledning.