För att ställa in rätt hängning

För att ID Lock 150 ska fungera måste den veta vilken sida av dörrbladet som gångjärnena sitter, så kallad hängning. Detta ställs in på ett enkelt sätt omedelbart efter att låsenheten är monterad på dörren. Från fabrik, är ID Lock 150 inställd för högerhängda dörrar.

Hur kan jag kontrollera om låset är korrekt inställt för min dörr?

  1. Montera låset enligt bruksanvisning
  2. Sätt i batteri
  3. När dörren är i öppet läge, tryck in sensorkolven
  4. Om Låskolven nu ställer sig i låst läge, är rätt gångjärnsriktning inställd

Hur kan jag se vilken hängning som min dörr har?

Stå på utsidan av huset när du tittar på dörren. Om gångjärnen är monterade på höger sida har du en högerhängd dörr. Om gångjärnen är monterade på vänster sida har du en vänsterhängd dörr. Se även illustration längst ner på sidan.

Hur ändrar jag inställningarna för dörrens hängning?

  1. Tryck [nyckelknapp] i 3 sek. till touchpanelen aktiveras
  2. Tryck [mastercode] efterföljt av [*]
  3. Tryck [2] efterföljt av [*]
  4. Tryck [7]