Frågor och svar om ID Lock 150

 • Inför köpet

  Om du har en ytterdörr tillverkat efter år 1980 kommer ID Lock sannolikt passa. Det kan skilja mellan olika ytterdörrar, så vi rekommenderar att du läser mer om ID Lock och kompatibilitet innan köpet.

 • En översikt över ID Lock 150 mätt finns her.

 • I de flesta fall kan man använda befintligt slutstycke tillsammans med ID Lock 150. Vår rekommendation är att använda det medföljande slutstycket för att villkoren i garantin ska uppfyllas.

 • Vi erbjuder ingen egen ID Lock-app för hantering av låset, men med Z-Wave-modulen och parkoppling med ett kompatibelt smarthus-system finns det många olika alternativ för programmering och hantering av låset.

 • Daglig användning

  skyddslock användas när läget för bortförsäkring är aktiverat. Skyddet är en säkerhetsåtgärd som inte bör fixeras för att ID Lock 150 ska fungera optimalt.

 • Det kan finnas flera skäl till detta. Den vanligaste orsaken är att felaktig låshusadapter använts vid montering. Om temperaturförändringar uppstår kan en montering med minimal tolerans resultera i oönskad friktion och utlösande av larm. Detta kan ändras genom att antingen använda en kortare låshusadapter (om så är lämpligt), justera dörrbladet i förhållande till karmen (se användarhandbok för ytterdörren) eller justera slutstycket.

 • Touch-panelen aktiveras bäst när den registrerar tryck från två eller flera punkter. I stället för att trycka på en enda siffra för att aktivera panelen rekommenderar vi att du antingen placerar handflatan mot panelen eller använder tummen för att täcka två eller flera siffror. Vi rekommenderar även att du inte använder tangenterna [*] eller [#] för aktivering av panelen eftersom de också har andra funktioner.

 • När det börjar bli dags att byta batteri i låset spelar låsenheten sången "Twinkle Twinkle" när den är olåst. Om du hör den här låten är det dags att byta batterier. Byt ut alla batterier samtidigt och använd helt nya alkaliska AA-batterier.

 • Försök att lägga ett 9V-batteri mot batteripolerna på utsidan av låset. Om det inte hjälper, ta kontakt med kundservice för vidare vägledning.

 • Olika RFID-brickor kan behöva olika vinklar för att dörrlåset snabbt ska kunna läsa av den. Prova att hålla brickan i lite olika vinklar över RFID-läsaren på låsets utsida.

 • Det korta svaret här är: Ja. ID Lock 150 är en säkerhetsprodukt. Det finns regelbundna uppdateringar som förbättrar säkerheten och funktionerna i ditt lås. Det är ett garantivillkor att låset uppdateras regelbundet. Du håller ditt lås uppdaterat med ID Lock 150 Updater-appen.

 • Det måste alkaline LR6 / AA-batterier måste användas. Använd inte uppladdningsbara batterier och byt ut alla batterier samtidigt.

 • Detta är helt normalt och händer när sensorfallen på låskasetten trycks in. Ljudet berättar att låset registrerat att dörren är låst. Om du vill avaktivera den avisering kan du sätta volymen till 0.

 • Underhåll

  ID Lock kommer försmord från fabriken, och i de flesta fall kommer användningen inte omedelbart att behöva smörjas ytterligare. Det kan dock förekomma fall där det är nödvändigt att smörja vissa komponenter. Detta gäller särskilt låshuset och de synliga rörliga delarna (sensorfälla, skena och fälla). Använd cykelolja eller symaskinolja. Du kan också använda litiumbaserat fett, silikonspray eller torr teflon, men dessa har en kortare varaktighet. Överdriven smörjning torkas av med en ren trasa. Använd aldrig kemiska smörjmedel (som WD40)

 • Ja. ID Lock 150 måste tvättas för att hålla ytan ren. Använd tvättmedel med rent vatten och mikrofiber, använd inte lösningsmedel. Om du tvättar ditt lås 2-3 gånger om året säkerställer du ett glänsande rent lås, fritt från smuts och bakterier.

 • Detta är för att man slagit fel kod eller använt en RFID-bricka som inte är programmerad. Efter fem felaktiga försök måste du vänta i en minut innan du kan försöka igen.

 • Detta är helt normalt och händer när sensorkolven på låshuset trycks in. Ljudet berättar att låset registrerat att dörren är låst. Om du vill avaktivera den avisering kan du sätta volymen till 0.

 • Ditt ID Lock är bara en komponent i ett större sammanhang. Även om låset är korrekt monterat kan dörrbladet i vissa fall röra sig i förhållande till dörrkarmen. I värsta fall kan detta leda till att låset slutar fungera eftersom låskolven och tryckfallen i låsuset inte möter till slutstycket optimalt. Se användarhandboken som medföljer din ytterdörr för instruktioner om hur du justerar dörrbladet så att det linjerar dörrkarmen på ett korrekt sätt.

 • Handtagen är fastsatta från insidan med en genomgående skruv. Efter ett tag kan skruven lossna, detta betraktas som normalt slitage. Åtdragningen sker enligt med handbokes kapittel om förjustering av handtaget. Applicera fästmassa för gänger med medelstark bindningskraft på skruvarna som håller fast handtagen. Vi rekommenderar Locktite 243.

 • Om det är låshuset som orsakar trögheten kan du försöka att smörja kolven och sensorkolven med silikonspray eller lithiumfett. Om det är dörren som är felmonterad i karmen, behöver du justera dörrbladet i förhållande till leverantörens instruktioner.

 • Handtaget är fäst från insidan med en skruv. Efter en tids användning kan skruven lossna lite och det räknas som normalt slitage. Följ punkterna i bruksanvisningen för att justera handtaget. Smörj med t. ex. Locktite 243 på skruvarna som fäster handtaget.

 • RFID

  ID Lock 150 stöder RFID-taggar av typen Mifare Classic och Mifare Plus. NFC på smartphones stöds inte, men vissa NFC-marker kan användas.

 • Registreringen av RFID-brickor beskrivs i användarmanualen. I användarmanualen finns det även utrymme för att anteckna vilka personer som har tilldelats RFID-bricka och på vilken position i låset brickan är lagrad på.

 • Låset fungerar inte som förväntat

  För att ID Lock 150 ska låsa sig och föbli låst, måste låshuset sända en signal till innomhus enheten om att dörren er stängd. Detta gör den med hjälp av den trekantiga sensorkolven. Om avstånden mellan slutblecket i dörrkarmen och låshuset i dörrbladet är större än 5mm, vill inte den trekantiga sensorfallan tryckas långt nog in at den kan sända en signal om at dörren är stängd. Detta kan som oftast otgärdas med att man justerar gångjärnen på dörrbladet eller omgjöra slutblecket så at avståndet blir mellan 2-5mm.

 • Certifikat

  ID Lock 150 är i tillägg till att vara CE-märkt också certifierat i förhållande till SSF 3522 klass 3 ”godkänd låsenhet”. Detta är en säkerhetscertifiering som lever upp till stränga krav för inbrottskydd i dörrlås. Certfikatet kan du hitta här

 • Service och support

  Hvis ett problem uppstår som inte täcks av informationen på den här sidan eller i bruksanvisningen kan du fortsätta på tre olika sätt. Du kan antingen kontakta oss via kontaktformulär. , kontakta återförsäljaren där du köpte låset eller ring vår supporttelefon. I händelse av en produktfel måste du kontakta din återförsäljare.

 • ID Lock 150 levereras med 24 månaders produktgaranti. Om ett fel inträffade på ID Lock 150 inom 24 månader, kontakta din återförsäljare där du köpte produkten. Om villkoren i vår garanti är uppfyllda kommer produkten att bytas ut eller repareras.
  Garantin gäller bostäder i Norge och kan inte överföras.
  Villkoren för garantin ska vara att ID Lock 150 måste vara:
  • Korrekt installerad enligt bruksanvisningen.
  • Underhåll enligt våra riktlinjer.
  • Uppgraderas regelbundet med "ID Lock 150 Updater" (tillgängligt i App Store och Google Play).
  • Utan ändringar i konstruktion och / eller konstruktion av produkten.
  Garantin gäller inte för mekaniska och / eller elektroniska fel som uppstår vid avsiktligt eller oaktsamt beteende eller användning. Fel som orsakas av att produkten inte underhålls eller monteras enligt riktlinjer omfattas inte av denna garanti.
  ID Lock AS ansvarar endast för att byta ut produkten. Eventuell förlust som härrör från en produktfel, ID Lock AS kan inte hållas ansvarig, oavsett om det är indirekt eller direkt följdskador.
  Handbok för underhåll och underhåll finns i den uppdaterade versionen på idlock.no. Se även driftsförhållandena i handboken.

 • ID Lock 150 Updater

  ID Lock 150 Updater är en app för din telefon som låter dig uppdatera programvaran i ditt ID Lock 150. Med andra ord är det inte en app som kontrollerar eller konfigurerar låset.

 • ID Lock 150 har fabriksinstallerad programvara som hanterar låset, känd som "firmware". Med appen kan du uppdatera den här firmware till den senaste versionen. Lite som vanliga uppdateringar på en PC eller smartphone. Som regel korrigeras fel medan det ibland kan förändras i funktionalitet.

 • Följ stegen tills du kan trycka på "Uppdatera", som beskriver vilken firmware ditt lås har och vilket som är tillgängligt för installation.

 • I alla typer av programvara kan små fel, så kallade "buggar" uppstå. Genom att använda appen och uppdatera ditt lås ser du till att sådana buggar påverkar ditt lås.

 • Nej, ID Lock 150 Updater är bara kompatibel med ID Lock 150. ID Lock 101 har inte möjlighet att ansluta till smartphones för att få uppdateringar.

 • Nej, det gör du inte. Alla inställningar, PIN-koder och RFID-taggar fungerar fortfarande som tidigare, även efter att uppdateringen är klar. Vi gör emellertid en viss reservation att firmware-uppdateringar kan komma i framtiden som kommer att påverka inställningarna i låset. Om detta är fallet kommer du naturligtvis att vara väl informerad om detta innan några uppdateringar görs.

 • Nej, tyvärr. Z-Wave-modulen har sitt eget inbyggda stöd för firmwareuppdatering, men det kan bara göras via kompatibla smarta hemcentra. Hittills finns det inga utbyten som stöder detta mot ID Locks Z-Wave-modul.

 • Allt som krävs för att uppdatera låset är en nyare smartphone (iOS eller Android) och möjligheten att installera uppdateringsappen. Utöver detta krävs ingen extra utrustning.

 • Ja, vi har valt att skapa den första versionen av appen på engelska.

 • Vissa telefoner med Android 10 stöder inte Bluetooth-kommunikation i Updater-appen. Om du har problem med att uppdatera, kontrollera att du har version 1.3.1 installerad på din enhet. Fyll i detta formulär om du har utmaningar.

 • Om appen visar en äldre firmware som är tillgänglig än den som beskrivs i versionshistoriken, avinstallerar du appen och lägger till den igen. 25.05.2021 lanserade vi version 1.5.9.

 • Nedladdning av ID Lock 150 Updater appen

  Du kan antingen gå till telefonens "App Store" och ladda ner appen därifrån eller klicka igenom med länkarna nedan: • Nei, både appen og programvareoppdateringene (firmware) er gratis.

 • Användning av ID Lock 150 Updater appen

  När du har laddat ner appen och öppnat den för första gången får du steg-för-steg-instruktioner om hur du fortsätter med uppdateringen. Kort sagt handlar det om att förbereda låset för uppdatering och följa stegen i appen.

 • Från att du öppnar appen på din telefon tills låset uppdateras kommer det att ta cirka 3-4 minuter.

 • Först laddar appen ned en uppdaterad firmwarefil från våra säkra servrar. Appen använder sedan Bluetooth-tekniken i din telefon för att öppna en dörrlåsanslutning. Denna anslutning överför sedan ny firmware. När låset bekräftar att firmware har tagits emot och godkänts börjar den automatiskt uppdatera sig själv. När det är klart stängs det av med en hörbar signal och Bluetooth-anslutningen på dörrlåset stängs av.

 • Nej. För att aktivera Bluetooth-anslutningen i låset måste du ange huvudkoden. Detta är den enda du har. För att utföra uppdateringen måste du också vara i omedelbar närhet av låset. Med andra ord är låset inte anslutet till internet och är bara anslutet till din telefon under uppdateringsprocessen.

 • Vi rekommenderar att du inte använder låset när du uppdaterar firmware. Detta för att säkerställa att ingenting stör den överföringen av den nya firmware.

 • Det viktigaste är att du är nära låset med din telefon när du utför uppdateringen. Alltför stort avstånd kan försvaga signalen vid överföringen från telefonen till dörrlåset och uppdateringen kan misslyckas. Om överföringen misslyckas måste du starta om processen. Du måste också ha tillgång till internet via telefon för att använda appen.

 • Ja, det kan du. Vi rekommenderar fortfarande att du behåller appen på din telefon. Då kommer du gradvis att få meddelanden när ny firmware är tillgänglig och lätt kan göra uppdateringar vid behov. Appen själv tar inte mer utrymme än 10-15 bilder, så i de flesta fall kommer det inte att vara något problem att "ha det landskap".

 • Ja, det kommer vi. Hur ofta och vilken typ av uppdateringar kommer att komma, både i själva appen och den firmware som den laddas upp till låset kan variera.

 • Felmeddelanden i ID Lock 150 Updater appen

  För att uppdateringar ska kunna slutföras måste ID Lock 150 veta att det finns tillräckligt med batteri i låset. Batteristatus uppdateras när du låser upp, så försök att låsa upp och låsa upp. Uppdateringen kan nu startas.

 • Ja, detta är tyvärr en känd utmaning i många lås. Lösningen är helt enkelt att försöka igen, och om inte något okänt inträffar borde det fungera.

 • Det finns huvudsakligen tre typer av fel som kan uppstå vid uppdatering:
    
  1. Otillräckligt batteri
  2.  
  3. Överflödigt avstånd
  4.  
  5. Bluetooth är av
  6. Appen skiljer inte vilket fel som har inträffat och vanligtvis kommer du att märka att en uppdatering inte har slutförts genom att statusfältet stannade. Då måste du bara stänga av appen och inaktivera uppdateringsfunktionen på själva låset innan du försöker igen. Som alltid kan du också kontakta oss på service@idlock.no för hjälp.

 • Detta löses genom att ta bort det övre och det undre batteriet från låset en kort stund. Stäng sedan appen (dubbelklicka och svep). Starta sedan om processen genom att följa stegen i appen.

 • Vi ser att ID Lock 150 Updater-appen på vissa telefoner med Android 10 eller senare har problem med att ansluta till låset. Detta verkar bero på förändringar i behandlingen av Bluetooth i Android-kärnan. Detta gör att ID Lock 150-uppdateringsappen inte fungerar på några Android-telefoner. Vi arbetar för att lösa problemet.