Frågor och svar om ID Lock 150

 • Inför köpet

  Om du har en ytterdörr tillverkat efter år 1980 kommer ID Lock sannolikt passa. Det kan skilja mellan olika ytterdörrar, så vi rekommenderar att du läser mer om ID Lock och kompatibilitet innan köpet.

 • I de flesta fall kan man använda befintligt slutstycke tillsammans med ID Lock 150. Vår rekommendation är att använda det medföljande slutstycket för att villkoren i garantin ska uppfyllas.

 • Vi erbjuder ingen egen ID Lock-app för hantering av låset, men med Z-Wave-modulen och parkoppling med ett kompatibelt smarthus-system finns det många olika alternativ för programmering och hantering av låset.

 • Daglig användning

  Det kan finnas flera skäl till detta. Den vanligaste orsaken är att felaktig låshusadapter använts vid montering. Om temperaturförändringar uppstår kan en montering med minimal tolerans resultera i oönskad friktion och utlösande av larm. Detta kan ändras genom att antingen använda en kortare låshusadapter (om så är lämpligt), justera dörrbladet i förhållande till karmen (se användarhandbok för ytterdörren) eller justera slutstycket.

 • Touch-panelen aktiveras bäst när den registrerar tryck från två eller flera punkter. I stället för att trycka på en enda siffra för att aktivera panelen rekommenderar vi att du antingen placerar handflatan mot panelen eller använder tummen för att täcka två eller flera siffror. Vi rekommenderar även att du inte använder tangenterna [*] eller [#] för aktivering av panelen eftersom de också har andra funktioner.

 • När det börjar bli dags att byta batteri i låset spelar låsenheten sången "Twinkle Twinkle" när den är olåst. Om du hör den här låten är det dags att byta batterier. Byt ut alla batterier samtidigt och använd helt nya alkaliska AA-batterier.

 • Försök att lägga ett 9V-batteri mot batteripolerna på utsidan av låset. Om det inte hjälper, ta kontakt med kundservice för vidare vägledning.

 • Olika RFID-brickor kan behöva olika vinklar för att dörrlåset snabbt ska kunna läsa av den. Prova att hålla brickan i lite olika vinklar över RFID-läsaren på låsets utsida.

 • Vi rekommenderar att du håller ditt lås uppdaterat genom appen ID Lock Updater. Det försäkrar att du har senaste programvaran och är även ett villkor för att garantin ska gälla.

 • När du ska byta batterier rekommenderar vi alkaliska LR6/AA-batterier. Använd inte laddbara batterier och byt alla batterierna samtidigt.

 • Detta är helt normalt och händer när sensorfallen på låskasetten trycks in. Ljudet berättar att låset registrerat att dörren är låst. Om du vill avaktivera den avisering kan du sätta volymen till 0.

 • Underhåll

  ID Lock smörjs genomgående vid tillverkning och kommer i de flesta fall inte omedelbart att behöva ytterligare fett. Det kan dock finnas fall där det är nödvändigt att smörja vissa komponenter. Detta gäller särskilt för låshuset och de synliga rörliga delarna (sensorkolv, låskolv och tryckfall). Använd endast "White Lithium Grease" smörjmedel och applicera i små mängder. Överflödig smörja torkas bort med en ren trasa. Använd aldrig kemiska smörjmedel (som WD40).

 • Detta är för att man slagit fel kod eller använt en RFID-bricka som inte är programmerad. Efter fem felaktiga försök måste du vänta i en minut innan du kan försöka igen.

 • Detta är helt normalt och händer när sensorkolven på låshuset trycks in. Ljudet berättar att låset registrerat att dörren är låst. Om du vill avaktivera den avisering kan du sätta volymen till 0.

 • Ditt ID Lock är bara en komponent i ett större sammanhang. Även om låset är korrekt monterat kan dörrbladet i vissa fall röra sig i förhållande till dörrkarmen. I värsta fall kan detta leda till att låset slutar fungera eftersom låskolven och tryckfallen i låsuset inte möter till slutstycket optimalt. Se användarhandboken som medföljer din ytterdörr för instruktioner om hur du justerar dörrbladet så att det linjerar dörrkarmen på ett korrekt sätt.

 • Handtagen är fastsatta från insidan med en genomgående skruv. Efter ett tag kan skruven lossna, detta betraktas som normalt slitage. Åtdragningen sker enligt med handbokes kapittel om förjustering av handtaget. Applicera fästmassa för gänger med medelstark bindningskraft på skruvarna som håller fast handtagen. Vi rekommenderar Locktite 243.

 • Om det är låshuset som orsakar trögheten kan du försöka att smörja kolven och sensorkolven med silikonspray eller lithiumfett. Om det är dörren som är felmonterad i karmen, behöver du justera dörrbladet i förhållande till leverantörens instruktioner.

 • Handtaget är fäst från insidan med en skruv. Efter en tids användning kan skruven lossna lite och det räknas som normalt slitage. Följ punkterna i bruksanvisningen för att justera handtaget. Smörj med t. ex. Locktite 243 på skruvarna som fäster handtaget.

 • RFID

  ID Lock 150 stöder RFID-taggar av typen Mifare Classic och Mifare Plus. NFC på smartphones stöds inte, men vissa NFC-marker kan användas.

 • Registreringen av RFID-brickor beskrivs i användarmanualen. I användarmanualen finns det även utrymme för att anteckna vilka personer som har tilldelats RFID-bricka och på vilken position i låset brickan är lagrad på.

 • Låset fungerar inte som förväntat

  För att ID Lock 150 ska låsa sig och föbli låst, måste låshuset sända en signal till innomhus enheten om att dörren er stängd. Detta gör den med hjälp av den trekantiga sensorkolven. Om avstånden mellan slutblecket i dörrkarmen och låshuset i dörrbladet är större än 5mm, vill inte den trekantiga sensorfallan tryckas långt nog in at den kan sända en signal om at dörren är stängd. Detta kan som oftast otgärdas med att man justerar gångjärnen på dörrbladet eller omgjöra slutblecket så at avståndet blir mellan 2-5mm.

 • Certifikat

  ID Lock 150 är i tillägg till att vara CE-märkt också certifierat i förhållande till SSF 3522 klass 3 ”godkänd låsenhet”. Detta är en säkerhetscertifiering som lever upp till stränga krav för inbrottskydd i dörrlås. Certfikatet kan du hitta här

 • Nej, vi har ännu inte valt att ansöka om det för ID Lock 150. Låset är testat och godkänt efter samma säkerhetskrav som ställs (SSF 3522 klass 3).

 • Service och support

  Om ett problem uppstår som det inte finns svar på här eller i bruksanvisningen kan du antingen ta kontakt med återförsäljaren där du köpte låset eller ringa direkt till vår servicetelefon. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär.

 • Z-Wave

  Under normal användning kommer 8 stycken batterier hålla i cirka 8-10 månader med z-Wave-modulen installerad. Det finns många faktorer som kan påverka batteritiden, bland annat har vi märkt att vissa gateways inte tillåter pollning att inaktiveras som i sin tur hindrar låset från att gå i viloläge.

 • Om du upplever att ditt ID Lock drar mycket batteri och du har en Z-Wave-modul installerat rekommenderar vi att du gör följande för att återställa låset och modulen: 1. Exkludera Z-Wave-modulen från gateway 2. Montera av modulen från låset 3. Genomför en uppdatering med Updater-appen 4. Gör en fabriksåterställning av låset 5. Sätt tillbaka Z-Wave-modulen 6. Inkludera modulen i din gateway. Följ bruksanvisningarna för din gateway för att se hur du tar bort och lägger till en enhet i Z-Wave-nätverket. För mer detaljer, se snabbguiden i vårt kundcenter här på hemsidan.

 • Med senaste programvaran kommer låset uppdatera batteristatusen varje gång den låses upp, antingen direkt på låset eller genom Z-Wave. Om låset visar ”0xFF” eller att batteristatusen ”hoppar” hjälper det i de flesta fall att uppdatera programvaran och försöka igen.