Frågor och svar om ID Lock 150

 • Daglig användning

  Det kan finnas flera skäl till detta. Den vanligaste orsaken är att felaktig låshusadapter använts vid montering. Om temperaturförändringar uppstår kan en montering med minimal tolerans resultera i oönskad friktion och utlösande av larm. Detta kan ändras genom att antingen använda en kortare låshusadapter (om så är lämpligt), justera dörrbladet i förhållande till karmen (se användarhandbok för ytterdörren) eller justera slutstycket.

 • Touch-panelen aktiveras bäst när den registrerar tryck från två eller flera punkter. I stället för att trycka på en enda siffra för att aktivera panelen rekommenderar vi att du antingen placerar handflatan mot panelen eller använder tummen för att täcka två eller flera siffror. Vi rekommenderar även att du inte använder tangenterna [*] eller [#] för aktivering av panelen eftersom de också har andra funktioner.

 • När det börjar bli dags att byta batteri i låset spelar låsenheten sången "Twinkle Twinkle" när den är olåst. Om du hör den här låten är det dags att byta batterier. Byt ut alla batterier samtidigt och använd helt nya alkaliska AA-batterier.

 • Underhåll

  ID Lock smörjs genomgående vid tillverkning och kommer i de flesta fall inte omedelbart att behöva ytterligare fett. Det kan dock finnas fall där det är nödvändigt att smörja vissa komponenter. Detta gäller särskilt för låshuset och de synliga rörliga delarna (sensorkolv, låskolv och tryckfall). Använd endast "White Lithium Grease" smörjmedel och applicera i små mängder. Överflödig smörja torkas bort med en ren trasa. Använd aldrig kemiska smörjmedel (som WD40).

 • Ditt ID Lock är bara en komponent i ett större sammanhang. Även om låset är korrekt monterat kan dörrbladet i vissa fall röra sig i förhållande till dörrkarmen. I värsta fall kan detta leda till att låset slutar fungera eftersom låskolven och tryckfallen i låsuset inte möter till slutstycket optimalt. Se användarhandboken som medföljer din ytterdörr för instruktioner om hur du justerar dörrbladet så att det linjerar dörrkarmen på ett korrekt sätt.

 • Handtagen är fastsatta från insidan med en genomgående skruv. Efter ett tag kan skruven lossna, detta betraktas som normalt slitage. Åtdragningen sker enligt med handbokes kapittel om förjustering av handtaget. Applicera fästmassa för gänger med medelstark bindningskraft på skruvarna som håller fast handtagen. Vi rekommenderar Locktite 243.

 • RFID

  Registreringen av RFID-brickor beskrivs i användarmanualen. I användarmanualen finns det även utrymme för att anteckna vilka personer som har tilldelats RFID-bricka och på vilken position i låset brickan är lagrad på.

 • Låset fungerar inte som förväntat

  För att ID Lock 150 ska låsa sig och föbli låst, måste låshuset sända en signal till innomhus enheten om att dörren er stängd. Detta gör den med hjälp av den trekantiga sensorfallan. Om avstånden mellan slutblecket i dörrkarmen och låshuset i dörrbladet är större än 5mm, vill inte den trekantiga sensorfallan tryckas långt nog in at den kan sända en signal om at dörren är stängd. Detta kan som oftast otgärdas med att man justerar gångjärnen på dörrbladet eller omgjöra slutblecket så at avståndet blir mellan 2-5mm.