Frågor och svar om ID Lock Updater

 • Generelt om appen

  ID Lock 150 Updater är en app för din telefon som låter dig uppdatera programvaran i ditt ID Lock 150. Med andra ord är det inte en app som kontrollerar eller konfigurerar låset.

 • ID Lock 150 har fabriksinstallerad programvara som hanterar låset, känd som "firmware". Med appen kan du uppdatera den här firmware till den senaste versionen. Lite som vanliga uppdateringar på en PC eller smartphone. Som regel korrigeras fel medan det ibland kan förändras i funktionalitet.

 • Följ stegen tills du kan trycka på "Uppdatera", som beskriver vilken firmware ditt lås har och vilket som är tillgängligt för installation.

 • I alla typer av programvara kan små fel, så kallade "buggar" uppstå. Genom att använda appen och uppdatera ditt lås ser du till att sådana buggar påverkar ditt lås.

 • Nej, ID Lock 150 Updater är bara kompatibel med ID Lock 150. ID Lock 101 har inte möjlighet att ansluta till smartphones för att få uppdateringar.

 • Nej, det gör du inte. Alla inställningar, PIN-koder och RFID-taggar fungerar fortfarande som tidigare, även efter att uppdateringen är klar. Vi gör emellertid en viss reservation att firmware-uppdateringar kan komma i framtiden som kommer att påverka inställningarna i låset. Om detta är fallet kommer du naturligtvis att vara väl informerad om detta innan några uppdateringar görs.

 • Nej, tyvärr. Z-Wave-modulen har sitt eget inbyggda stöd för firmwareuppdatering, men det kan bara göras via kompatibla smarta hemcentra. Hittills finns det inga utbyten som stöder detta mot ID Locks Z-Wave-modul.

 • Allt som krävs för att uppdatera låset är en nyare smartphone (iOS eller Android) och möjligheten att installera uppdateringsappen. Utöver detta krävs ingen extra utrustning.

 • Ja, vi har valt att skapa den första versionen av appen på engelska.

 • Nedladdning

  Du kan antingen gå till telefonens "App Store" och ladda ner appen därifrån eller klicka igenom med länkarna nedan: • Nei, både appen og programvareoppdateringene (firmware) er gratis.

 • Användning av appen

  När du har laddat ner appen och öppnat den för första gången får du steg-för-steg-instruktioner om hur du fortsätter med uppdateringen. Kort sagt handlar det om att förbereda låset för uppdatering och följa stegen i appen.

 • Från att du öppnar appen på din telefon tills låset uppdateras kommer det att ta cirka 3-4 minuter.

 • Först laddar appen ned en uppdaterad firmwarefil från våra säkra servrar. Appen använder sedan Bluetooth-tekniken i din telefon för att öppna en dörrlåsanslutning. Denna anslutning överför sedan ny firmware. När låset bekräftar att firmware har tagits emot och godkänts börjar den automatiskt uppdatera sig själv. När det är klart stängs det av med en hörbar signal och Bluetooth-anslutningen på dörrlåset stängs av.

 • Nej. För att aktivera Bluetooth-anslutningen i låset måste du ange huvudkoden. Detta är den enda du har. För att utföra uppdateringen måste du också vara i omedelbar närhet av låset. Med andra ord är låset inte anslutet till internet och är bara anslutet till din telefon under uppdateringsprocessen.

 • Vi rekommenderar att du inte använder låset när du uppdaterar firmware. Detta för att säkerställa att ingenting stör den överföringen av den nya firmware.

 • Det viktigaste är att du är nära låset med din telefon när du utför uppdateringen. Alltför stort avstånd kan försvaga signalen vid överföringen från telefonen till dörrlåset och uppdateringen kan misslyckas. Om överföringen misslyckas måste du starta om processen. Du måste också ha tillgång till internet via telefon för att använda appen.

 • Ja, det kan du. Vi rekommenderar fortfarande att du behåller appen på din telefon. Då kommer du gradvis att få meddelanden när ny firmware är tillgänglig och lätt kan göra uppdateringar vid behov. Appen själv tar inte mer utrymme än 10-15 bilder, så i de flesta fall kommer det inte att vara något problem att "ha det landskap".

 • Ja, det kommer vi. Hur ofta och vilken typ av uppdateringar kommer att komma, både i själva appen och den firmware som den laddas upp till låset kan variera.

 • Felmeddelanden

  För att uppdateringar ska kunna slutföras måste ID Lock 150 veta att det finns tillräckligt med batteri i låset. Batteristatus uppdateras när du låser upp, så försök att låsa upp och låsa upp. Uppdateringen kan nu startas.

 • Ja, detta är tyvärr en känd utmaning i många lås. Lösningen är helt enkelt att försöka igen, och om inte något okänt inträffar borde det fungera.

 • Det finns huvudsakligen tre typer av fel som kan uppstå vid uppdatering:
    
  1. Otillräckligt batteri
  2.  
  3. Överflödigt avstånd
  4.  
  5. Bluetooth är av
  6. Appen skiljer inte vilket fel som har inträffat och vanligtvis kommer du att märka att en uppdatering inte har slutförts genom att statusfältet stannade. Då måste du bara stänga av appen och inaktivera uppdateringsfunktionen på själva låset innan du försöker igen. Som alltid kan du också kontakta oss på service@idlock.no för hjälp.

 • Detta löses genom att ta bort det övre och det undre batteriet från låset en kort stund. Stäng sedan appen (dubbelklicka och svep). Starta sedan om processen genom att följa stegen i appen.