Frågor och svar om ID Lock 101

 • Frågor och svar för ID Lock 101

  Samla ihop de RFID-brickor du vill ska fungera som nyckel till din dörr, och registrera dessa som nycklar (se bruksanvisningen). Alla tidigare registrerade nycklar kommer automatiskt att raderas och sluta att fungera.

 • Inställningen för dörrens gångjärnssida (slagriktning) måste ändras på låset – stäng av larmet genom att ange huvudkoden. Gör följande:
  1. Se till att låskolven är i låst position.
  2. Håll inne den invändiga låsknappen i ca. 5 sekunder.
  3. Utvändig displaypanel skall nu ha aktiverats.
  4. Rätt gångjärnssida väljs genom att ange aningen ”7” eller ”9”.
  (Läs mer i bruksanvisningen under ”Välj korrekt riktning (sida 5)”.

 • Inställningen för dörrens gångjärnssida (slagriktning) måste ändras på låset.
  Gör följande:
  1. Se till att låskolven är i låst position.
  2. Håll inne den invändiga låsknappen i ca. 5 sekunder.
  3. Utvändig displaypanel skall nu ha aktiverats.
  4. Rätt riktning väljs genom att ange aningen ”7” eller ”9”.
  (Läs mer i bruksanvisningen under ”Välj korrekt riktning (sida 5)”.

 • För att ”väcka” panelen måste två kontaktpunkter vidröra området över siffrorna samtidigt. Detta görs bäst genom att låta en större del av handen vidröra panelen. Alltså lite mer än bara toppen av ett fingret, som används för att trycke på en vanlig knapp.

 • Ja, kombinationen av bakgrundsbelysningen och ytan på panelen gör att det syns bra – även i starkt solljus.

 • Alla typer av lås, både traditionella och elektroniska leder kyla. ID Lock leder inte mer kyla än ett traditionelt lås.

 • Ja. Bortaläge aktiveras enkelt på panelen, och säkrar att invändig låsknapp inte kan användas. Detta förhindrar att obehöriga ska frestas att krossa rutor som bara är en armlängd bort från låset på insidan. Det kan också användas vid tillfällen då du inte vill att små barn låser upp dörren själv för att springa ut.

 • Gå igenom följande checklista innan du drar slutsatsen om att dörren faktiskt har gått i baklås:
  1. Batterierna på insidan kan av olika orsaker, som t.ex. läckage, inte tillföra ström till låset. Anslut ett vanligt 9V batteri till poolerna under handtaget på utsidan medan du försöker utföra en normal upplåsning.
  2. Om du hör att låset jobbar med upplåsning, men inte klarar att dra in låskolven från slutstycket, lägg lite vikt på själva dörrbladet för att hjälpa låshuset att dra tillbaka låskolven.
  3. Om kod och/eller RFID-bricka avvisas, kontakta den person som ansvarar för huvudkoden.

  Om den mot förmodan fortfarande skulle vara i baklås och ingenting verkar fungera, kan det invändiga vredet användas. Är man utelåst och inget fungerar måste du kontakta låssmed.

 • ID Lock är utrustad med två batteripoler under handtaget på utsidan, skulle låset få slut på ström kan man hålla ett vanligt 9V batteri mot dessa två poler, samtidigt som man låser upp på vanligt sätt. Låset kommer att meddela dig om att byta batterier i god tid vid för låg strömnivå.

 • Ja, förutsatt att dörrtillverkaren har följt den vanlig skandinaviska standarden som har varit i gällande sedan 1979. Är du osäker skicka gärna ett mail med en bild och ev. information om dörren till kundservice@idlock.se

 • Det kan finnas vissa skillnader på pardörrar, så vi rekommenderar att du kontrollerar detta innan köp, eller skicka ett mail med bild och ev. information om dörren till kundservice@idlock.se

 • Låshusadaptern kan ha fallit ur låshuset. Ta bort den invändiga enheten från dörren, kontrollera fjädern och sträck den lite mer för att undvika att adaptern faller ut ur låshuset igen.

 • En av de fyra ledningarna på den vita kontakten kan ha lossnat under montering. Ta bort den invändiga enheten från dörren och kontrollera att den vita kontakten är intakt. Se också till att låskolven är indragen i låshuset, om inte, använd det invändiga vredet för att manuellt trycka låskolven in i låshuset.

 • ID Lock lanserade i juni 2016 en Z-Wave-modul, som tillåter dig att koppla låset till smarthuslösningar. Dessa lösningar kan styras med en mobilapp. Ta kontakt med våra samarbetspartners Futurehome eller INTIN för mer information om hur du kan styra ID Lock med din mobiltelefon.

 • ID Lock 101 stöder RFID-taggar av typen Mifare Classic.

 • Underhåll

  ID Lock smörjs genomgående vid tillverkning och kommer i de flesta fall inte omedelbart att behöva ytterligare fett. Det kan dock finnas fall där det är nödvändigt att smörja vissa komponenter. Detta gäller särskilt för låshuset och de synliga rörliga delarna (sensorkolv, låskolv och tryckfall). Använd endast "White Lithium Grease" smörjmedel och applicera i små mängder. Överflödig smörja torkas bort med en ren trasa. Använd aldrig kemiska smörjmedel (som WD40).

 • Handtagen är fastsatta från insidan med en genomgående skruv. Efter ett tag kan skruven lossna, detta betraktas som normalt slitage. Åtdragningen sker enligt med handbokes kapittel om förjustering av handtaget. Applicera fästmassa för gänger med medelstark bindningskraft på skruvarna som håller fast handtagen. Vi rekommenderar Locktite 243.