ID Lock och Appar

Det är flera som undrar om ID Lock har en egen app för att låsa upp låsen. Svaret på detta är Nej.

Grunden till detta är att vi istället valt att skapa en tilläggsmodul* som gör att du kan koppla ditt lås till ett gateway. Detta gör att du kan samla dina smarthusapparater i en plattform så att du slipper att ha 4–5 olika appar för att styra allt från lås till ljus i huset.

Grunden till detta är att vi önskar att ditt ID Lock ska kunna styras i samma app som resten av ditt smarta hem.

Här kan du se ett urval av appar som testats ut hos oss.

 

Dessa appar är kopplade till olika tilläggsmodul* som du kan använda för att styra ID Lock 150 med app. Se ID Lock 150 Gateway Matris för vilka funktioner i låsen som är tillgängliga för olika gateways.

 

ID Lock 150 Updater

Med «ID Lock 150 Updater» på din smartphone har du fått ett nytt verktyg för att alltid hålla ditt dörrlås uppdaterat. Koppla till låset och följ stegen för en enklare väg till ett uppdaterat och smartare dörrlås.

Firmware är namnet på programvaran som styr hur låset fungerar. Uppdateringsappen till ID Lock hjälper dig att uppdatera programvaran i ditt lås till den nyaste versionen. Genom guiden i appen kopplar du telefonen till låset och laddar ned sist uppdatering, samtidigt som du kan följa uppdateringsprocessen från start till slut. När uppdateringen är fullförd kopplas låset ifrån telefonen och du kan fortsätta använda funktionen och möjligheterna i ditt ID Lock 150. Appen är tillgänglig för både iOS- och Android-enheter.

Undrar du över något annat vad gäller uppdateringsappen, om låset eller tilläggsmodul*? Läs mer i vårt kunskapscenter!

 

 

* Tilläggsmodul är en tilläggsmodul som ansluter ID Lock 150 till en gateway.