Support och reklamation

Supporttelefon

Har du servicerelaterade frågor, kontakta oss på service@idlock.no

Vid kritiska förfrågningar, ring oss på tlf. +47 46620249


Slutstycke till dörrar producerade av NorDan

Ytterdörrar från NorDan kräver ett slutstycke som är 44 mm brett, till skillnad från det 40 mm breda slutstycket som följer med ID Lock 150. Kontakta oss på epost-adressen ovanför för att kostnadsfritt få hem slutstycket du behöver till ditt dörrlås.