Frågor och svar om ID Lock

Frågor och svar om ID Lock 101

Hur fort kan jag låsa upp dörren?
Det tar inte mer än cirka 2-3 sekunder från att du exempelvis rör displayen och visar RFID-brickan över läsaren, tills dörren är upplåst.

Jag har tappat bort X antal RFID nyckelbrickor – hur försäkrar jag mig om att ingen ovälkommen kan låsa upp dörren?
Samla alla RFID-brickor som du vill använda som nyckel till dörren, registrera dessa som nycklar, se användarmanualen. Alla nycklar som registrerats tidigare kommer automatiskt att tas bort ur systemet och bli obrukbara.

Efter att ha monterat ID Lock, låser jag dörren som vanligt och när jag öppnar den så går alarmet igång. Varför?
Låsets slagrättning måste ändras. Stäng av alarmet genom att slå in masterkoden.
Gör följande:
1. Se till att regeln är i låst position
2. Håll inne den invändiga upplåsningsknappen i cirka 5 sekunder.
3. Utvändig displaypanel ska nu ha aktiverats
4. Korrekt rättning väljs genom att slå in antingen 7 eller 9, läs i bruksanvisningen under ”Välj korrekt riktning”

Display/touchpanel aktiveras inte, varför?

För att ”väcka” display/panelen från passivt läge måste 2 kontaktpunkter beröra området över siffrorna samtidigt. Detta görs bäst genom att låta en större del av fingret beröra/hållas mot display/panelen samtidigt. Alltså lite mer än bara toppen av fingret som används för att trycka ner en vanlig knapp.
Alternativt kan du låta flera fingrar beröra panelen tills du lär dig tekniken ordentligt.

Syns panelen i starkt solljus?
Ja, kombinationen av bakgrundsbelysning och panelens yta gör att den syns bra, även i starkt solljus.

Är det en köldbrygga som förhindrar att kylan drar in?
Alla typer av lås, både traditionella och elektroniska, leder kyla. ID Lock leder inte mer kyla än ett traditionellt lås.

Är det hemma/bortasäkring på låsen?
Ja. Bortasäkrings-mode aktiveras enkelt från touchpanelen, och säkerställer att invändig låsknapp inte kan användas. Det förhindrar att ovälkomna gäster ska frestas till att ha sönder glaset som bara är en bit från själva ingångsdörren för att släppa in sig själv. Alternativt användas vid tillfällen då du inte vill att små barn ska kunna låsa upp dörren på egen hand och springa ut.
Läs mer om bortasäkrings mode i ID Lock användarmanual.

Vad sker om den går i baklås?
Gå igenom följande checklista innan du kommer till slutsatsen att den faktiskt har gått i baklås.
– Batterierna på insidan kan av olika orsaker, som till exempel läckage, inte leverera ström till låset. Koppla ett vanligt 9V batteri mot polerna under handtaget samtidigt som du försöker att låsa upp dörren normalt.
– Om du hör låskassen jobba med upplåsningen men inte klarar att dra regeln tillbaka från slutstycket, lägg lite vikt mot själva dörrbladet för att hjälpa låskassen att dra regeln tillbaka.
– Om koden och/eller RFID-kortet avvisas, försök att kontakta den ansvariga som har masterkoden. Det är möjligt att denne har omprogrammerat låset.
Skulle den mot förmodan vara i baklås och ingenting fungerar så kan den invändiga knappvridaren användas vid tillfällen då det låter sig göra. Är man utelåst och ingenting hjälper måste man kontakta låssmed.

Vad händer om batterierna är slut?
ID Lock är utrustat med två batteripoler under handtaget på utsidan, skulle låset inte ha ström kan man hålla ett vanligt 9V batteri mot dessa två polerna, samtidigt som man låser upp dörren på vanligt sätt. Låset kommer först och främst varna dig om att byta batterier en tid innan de tar slut. De varnar vid låg strömföring.

Passar den på alla typer av dörrar?
Ja, förutsatt att dörrens producent har använt vanlig skandinavisk standard som har varit gällande sedan 1979. Är du osäker, skicka gärna ett mail med bild och eventuell information om dörren till kundeservice@idlock.no

Passar den på typ 2FL-dörrar?
Det kan vara enskilda avvikelser på några 2FL-dörrar, vi rekommenderar att du kontrollerar detta före inköp, eller skickar ett mail med bild och eventuell information om dörren till kundeservice@idlock.no

Regeln fungerar inte, vad kan ha hänt?
Låskassens adapter kan ha fallit ut från låskassen. Demontera den invändiga enheten från dörren, kontrollera fjädern och sträck denna lite till för att säkerställa att adaptern inte faller ut från låskassen igen.

Jag får inte korrekt slagrättning efter att jag har satt i batterierna. Vad kan ha hänt?
En av fyra ledningar på den vita kopplingen kan ha lossnat under montering. Demontera den invändiga enheten från dörren, och kontrollera att den vita kopplingen är intakt.
Kontrollera också att låskassens regel är intryckt i låskassen, om inte, använd invändigt knappvred för att manuellt dra regeln tillbaka i låskassen.

Vad följer med ID Lock-101 i paketet?
I paketet ID Lock-101 får du förutom själva låset även ett komplett monteringssett för dörrar från 40-48mm tjocklek på dörrblad. Det inkluderar:
– 2 stycken justerbara slutstycken på 40mm och 44 mm frontplattas bredd
– 10 stycken RFID-brickor
– Fjärrkontroll inklusive väggupphängning och fäste till denna
– Mottagarchips-modul som sätts in i själva låset
– Invändigt knappvredesskydd
– Förinstallerat Z-wave firmware för framtida anslutningsmöjligheter

Kan låset styras med en app?
Låset är klart för styrning av en mobilapp, men för att säkra bästa möjliga användarmöjligheter är appen fortsatt under utveckling. ID Lock, som den köps idag, är med andra ord alla redan färdigställd för mobilstyrning. Är appen är färdig kan en modul för mobilstyrning köpas till via vår nätbutik eller hos återförsäljaren. Den kommer att kunna sättas in i nuvarande ID Lock lås.