Frågor och svar om ID Lock 150

Daglig användning

Varför utlöses larmet när jag låser upp?

Det kan finnas flera skäl till detta. Den vanligaste orsaken är att felaktig låshusadapter använts vid montering. Om temperaturförändringar uppstår kan en montering med minimal tolerans resultera i oönskad friktion och utlösande av larm. Detta kan ändras genom att antingen använda en kortare låshusadapter (om så är lämpligt), justera dörrbladet i förhållande till karmen (se användarhandbok för ytterdörren) eller justera slutstycket.

Touch-panelen reagerar inte vid beröring eller svarar långsamt. Vad är det för fel?

Touch-panelen aktiveras bäst när den registrerar tryck från två eller flera punkter. I stället för att trycka på en enda siffra för att aktivera panelen rekommenderar vi att du antingen placerar handflatan mot panelen eller använder tummen för att täcka två eller flera siffror. Vi rekommenderar även att du inte använder tangenterna [*] eller [#] för aktivering av panelen eftersom de också har andra funktioner.

Varför spelar ID Lock en underlig melodi när jag låser upp?

När det börjar bli dags att byta batteri i låset spelar låsenheten sången ”Twinkle Twinkle” när den är olåst. Om du hör den här låten är det dags att byta batterier. Byt ut alla batterier samtidigt och använd helt nya alkaliska AA-batterier.

Underhåll

Behöver jag smörja mitt lås?

ID Lock smörjs genomgående vid tillverkning och kommer i de flesta fall inte omedelbart att behöva ytterligare fett. Det kan dock finnas fall där det är nödvändigt att smörja vissa komponenter. Detta gäller särskilt för låshuset och de synliga rörliga delarna (sensorkolv, låskolv och tryckfall). Använd endast ”White Lithium Grease” smörjmedel och applicera i små mängder. Överflödig smörja torkas bort med en ren trasa.

Använd aldrig kemiska smörjmedel (som WD40).

Är det nödvändigt att justera dörrbladet?

Ditt ID Lock är bara en komponent i ett större sammanhang. Även om låset är korrekt monterat kan dörrbladet i vissa fall röra sig i förhållande till dörrkarmen. I värsta fall kan detta leda till att låset slutar fungera eftersom låskolven och tryckfallen i låsuset inte möter till slutstycket optimalt. Se användarhandboken som medföljer din ytterdörr för instruktioner om hur du justerar dörrbladet så att det linjerar dörrkarmen på ett korrekt sätt.

Hur kan jag fästa handtagen bättre?

Handtagen är fastsatta från insidan med en genomgående skruv. Efter ett tag kan skruven lossna, detta betraktas som normalt slitage. Åtdragningen sker enligt med handbokes kapittel om förjustering av handtaget. Applicera fästmassa för gänger med medelstark bindningskraft på skruvarna som håller fast handtagen. Vi rekommenderar Locktite 243.

RFID

Hur registrerar jag ett RFID-bricka?

Registreringen av RFID-brickor beskrivs i användarmanualen. I användarmanualen finns det även utrymme för att anteckna vilka personer som har tilldelats RFID-bricka och på vilken position i låset brickan är lagrad på.